25.10.: Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt to czas, w którym warto byłoby zapoznać się, przemyśleć, rozpowszechniać, a  także zacząć stosować się do zapisów, które zostały umieszczone w Ustawie o Ochronie Zwierząt – jeśli do tej pory się tego nie zrobiło.

Pragniemy przytoczyć najważniejsze elementy Ustawy o Ochronie Zwierząt i zachęcić państwa do zagłębienia się w jej treść, jak również do zapoznania się z innymi dokumentami, które mogą zawierać informacje o traktowaniu zwierząt, jak i powinnościach właścicieli w związku z posiadaniem zwierząt w mieście: Piotrków Tryb.

“Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

“Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.”

“Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może
być krótsza niż 3 m.”

“Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności
pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko
dla zwierząt, straż gminną lub Policję.” 

Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny
mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których
mowa w art. 33a ust. 1. “

To tylko kilka z zapisów w Ustawie o Ochronie Zwierząt. Polecamy, bo na prawdę warto przeczytać ją całą, jest tam wiele podpowiedzi, jak powinno zachować się w różnych sytuacjach, które związane są ze zwierzętami.

Zapraszamy serdecznie do lektury. Poniżej przedstawiamy listę wartych przeczytania aktów prawnych wraz z odnośnikami do ich wersji elektronicznych umieszczonych w internecie.

Ustawa o Ochronie Zwierząt
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.
Rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii.
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.
Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt.
Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
Rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.
Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach