Podziel się odrobiną ciepła !

“Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny
mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” – art. 21 ustawy o ochronie zwierząt

 

Koty podlegają prawnej ochronie!

Ustawa o ochronie zwierząt w art. 11a ust. pkt. 2 nakłada na każdy samorząd terytorialny obowiązek opieki na kotami wolno bytującymi w tym ich dokarmianie. A więc prawne regulacje właściwej spółdzielni, czy wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być sprzeczne z prawem wyższego rzędu, jakim jest ustawa o ochronie zwierząt.

W świetle prawa uznane za świadome znęcanie się nad zwierzętami jest:

  • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt – art. 6 ust. 2 pkt. 9 ustawy
  • zamykanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości wydostania się skazując je na śmierć z powodu głodu i pragnienia – art. 4 pkt. 12 ustawy
  • nieuzasadnione i niehumanitarne uśmiercanie zwierząt i znęcanie nad nimi  – art. 6 ust. 1 i 1a

Należy pamiętać, że przedmiotowa ustawa wskazuje w art 1, iż człowiek winien jest okazać zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę, a art. 5 informuje, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Wszystkim tym, którzy okazują pomoc zwierzętom, w szczególnie trudnym okresie zimowym serdecznie dziękujemy.