Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie dla pracowników  Zakładu  Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb. zwłaszcza 

Pana Sławka i Pana Pawła  za  uratowanie dwóch małych kotków . 

Dziękujemy Wam za odwagę i Złote Serca 

 

KONKURS !

Kochani mamy dla Was konkurs :)

 

Wakacje to czas który możemy spędzić w kreatywny sposób, a zatem uruchamiamy wyobraźnię i tworzymy piękne logo naszego schroniska .

Tak , tak Ogłaszamy Konkurs na Logo Schroniska w Piotrkowie Tryb. 

Wszystkie prace proszę wysyłać na adres schronisko.piotrkow@gmail.com 

na Wasze prace czekamy do 21 lipca . 

22 lipca ogłosimy  Wynik konkursu , najlepsze logo otrzyma Nagrodę Niespodziankę 

ważne informacje :

Nadesłane prace muszą zawierać klauzulę . 

Wyrażam, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez Schronisko dla bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Tryb mojej pracy . Niniejsza zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w sieci Internet oraz w formie drukowanej, w tym także w połączeniu z innymi obrazami, z podaniem imienia
i nazwiska autora. .

Prosimy również by wszystkie prace były w formacie JPG.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami W Polsce Oddział w Piotrkowie Tryb.

Wszystkich Serdecznie Zapraszamy do Udziału w naszej zabawie  

 

Podziel się odrobiną ciepła !

“Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny
mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” – art. 21 ustawy o ochronie zwierząt

 

Koty podlegają prawnej ochronie!

Ustawa o ochronie zwierząt w art. 11a ust. pkt. 2 nakłada na każdy samorząd terytorialny obowiązek opieki na kotami wolno bytującymi w tym ich dokarmianie. A więc prawne regulacje właściwej spółdzielni, czy wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być sprzeczne z prawem wyższego rzędu, jakim jest ustawa o ochronie zwierząt.

W świetle prawa uznane za świadome znęcanie się nad zwierzętami jest:

  • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt – art. 6 ust. 2 pkt. 9 ustawy
  • zamykanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości wydostania się skazując je na śmierć z powodu głodu i pragnienia – art. 4 pkt. 12 ustawy
  • nieuzasadnione i niehumanitarne uśmiercanie zwierząt i znęcanie nad nimi  – art. 6 ust. 1 i 1a

Należy pamiętać, że przedmiotowa ustawa wskazuje w art 1, iż człowiek winien jest okazać zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę, a art. 5 informuje, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Wszystkim tym, którzy okazują pomoc zwierzętom, w szczególnie trudnym okresie zimowym serdecznie dziękujemy.