Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie dla pracowników  Zakładu  Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Tryb. zwłaszcza 

Pana Sławka i Pana Pawła  za  uratowanie dwóch małych kotków . 

Dziękujemy Wam za odwagę i Złote Serca