Legitymacje członkowskie TOZ

TOZ LOGOZarząd Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim podaje do wiadomości wszystkim zainteresowanym iż; tracą ważność dotychczasowe legitymacje członkowskie wydane przez Towarzystwo, jak też tracą ważność legitymacje społecznych inspektorów Towarzystwa.  Z dniem 01.11.2015 będą wydawane nowe legitymacje których wzory publikujemy.


Informujemy, iż podejmowanie wszelkich interwencji w imieniu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, legitymując się innymi dokumentami niż te, które przedstawiliśmy jest nielegalne.