Informacja o 1 %

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) została wprowadzona możliwość rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Niestety złożenie deklaracji podatkowej (rozliczenie się z Urzędem Skarbowym) po 30 kwietnia 2020 r, będzie skutkowało, że każda deklaracja złożona po tym terminie tzn. pomiędzy 1 a 31 maja 2020 r. nie będzie powodowała przekazania 1% podatku od osób fizycznych na Państwa jednostkę!

TOZ Oddział w Piotrkowie Tryb. zachęca wszystkich Państwa, którzy chcą nas wspomóc 1%
o rozliczenie się do 30 kwietnia 2020 r.

W imieniu naszych zwierząt dziękujemy za każdą złotówkę, którą Państwo przekazaliście.

Zdrowia dla wszystkich ! ! !Z pozdrowieniami 

TOZ w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim