p428 MICZ

p428 MICZ
p428 MICZ

MICZ

numer zwierzęcia: 428
płeć: męska
chip: tak
książeczka zdrowia: tak
kastracja: tak
wielkość: średnia
status: do adopcji